Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

رنگ ضد خوردگی پایه آبی پوشش تک جزئی است که به دلیل مقاومت به شرایط جوی و اشعه UV و قابلیت اجرا و کاربرد در محیطهای مرطوب برتری نسبت به سایر محصولات ضد خورنده حلالی و دو جزئی دارد این رنگ بدلیل مقاومت عالی به محیطهای گرم و مرطوب و گازهای صنعتی از خوردگی و زنگ زدگی سطوح فلزی جلوگیری می نماید.