Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

رنگ نمای خارج با خواص برتر جایگزین مناسب سایر پوشش های نما می باشد. این پوشش با خاصیت آب گریزی و غبارگریزی در انواع شرایط جوی مختلف ، موجب زیبایی و دوام سطوح می گردد و سطوح را از تخریب در برابر عوامل جوی و شیمیایی محافظت می نماید. برخورداری از خاصیت عدم چرک پذیری و غبارگریزی و امکان تنفس سطوح ، از بروز مشکلات سایر پوشش ها از جمله گچی شدن و پوسته پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب به سطوح ، جلوگیری نموده و چشم انداز زیبایی از نمای همیشه تمیز را به وجود می آورد.