Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

تشکیل شده از ترکیب  پودر بنتونیت سدیم که در بین دو لایه  ژئوتکستایل محصور شده و پس از تماس با سیال به ماده ای ژله ای تبدیل و با تورم شدید خود ، آب بندی کامل در سازه های هیدرولیکی ایجاد می نماید.

خصوصیات:  قابلیت خود ترمیمی، امکان ساخت مخازن با هر حجمی، عدم ترک پذیری حین اجرا، مقرون به صرفه از نظر زمان با توجه به همپوشانی آسان، قابلیت اجرا در شیبهای تند و سطوح غیر مسطح و ناصاف، جایگزین یک لایه 50cm رس و افزایش حجم محل دفن زباله(لندفیلد)، عدم هواگیری و چروک خوردگی حین اجرا

موارد مصرف:  جهت آببندی، پوشش محل دفن زباله،  سدها، کانال ها، تونل ها، اطراف شمع ها، لاگون ها و مخازن نفت  گاز و منابع آب، پی انواع سازه ها،دیوارهای حائل، پوششهای مرکب و ثانویه