Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

خصوصیات: ژئوگریدها از جنس پلی استر و پلی اتیلن و یا ترکیبی از این مواد و یا سایر مواد مشابه بوده و متشکل از نوارهای متعامد (ribs) هستند که در ضخامت و ابعاد مختلف به صورت ورقه های مشبک تولید می شوند. به علت مقاومت کششی بالا، و قفل شدگی قابل توجه با خاک و آسفالت، تقویت کننده های مناسبی می باشند

 موارد مصرف: به عنوان مسلح کننده برای احداث دیوارها و شیبهای خاک مسلح، تثبیت بسترهای سست و همینطور تقویت و تسلیح روسازی های آسفالتی بکار میروند.

به لحاظ ساختاری ژئوگریدها به دو گروه کلی: تک سویه (با ظرفیت باربری بیشینه در جهت اصلی)، و دو سویه (با ظرفیت باربری در دو امتداد متعامد) تقسیم میشوند. ژئوگریدهای تک سویه اختصاصا برای دیوارها و شیبهای خاک مسلح، و ژئوگریدهای دو سویه هم در خاک مسلح و هم در تثبیت بسترهای سست که نیاز به باربری در دو امتداد متعامد وجود دارد بکار میروند.